Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Π.Α.Σ.Θ.

 

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

1) Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλήματος της ποδηλασίας καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

2) Η προαγωγή και προβολή της ποδηλασίας (λαϊκής, μαζικής και αθλητικής) και της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας μέσα στο αστικό αλλά και το ευρύτερο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

3) Η πολιτική προώθησης του ποδήλατου ως εναλλακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς που αξίζει να τύχει της δέουσας υποστήριξης.

4) Η καλλιέργεια, η ψυχαγωγία και ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργασίας μεταξύ των μελών του Σωματείου, η εξύψωση του αγαθού πνεύματός τους καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους για τους εκτιθέμενους σκοπούς.

5) Παρεμβάσεις σε δημόσιες, δημοτικές και κρατικές αρχές ευρείας εννοίας (ακόμη δηλαδή και όταν πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση που νέμεται εξουσία για την οποία παραδοσιακά ήταν υπεύθυνο το κράτος) ή ιδιώτες για θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, το ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα.

6) Δράσεις για την προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, του ποδηλάτου, και όλων των λοιπών εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, μέσων μεταφοράς ή άλλων συναφών θεμάτων. Στις δράσεις αυτές ρητώς περιλαμβάνεται πάσης φύσεως ποδηλατοδρομία με την ελεύθερη, μαζική συμμετοχή κόσμου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7) Διοργάνωση αγώνων ποδηλασίας και άλλων αθλητικών δράσεων που αφορούν το ποδήλατο ή άλλα εναλλακτικά-οικολογικά μέσα μεταφοράς εντός ή εκτός αστικής ζώνης.

8) Εκδρομές αναψυχής σε αστικούς προορισμούς, στην ύπαιθρο, οικοτουρισμός, περιηγήσεις πολιτιστικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, ποδηλατικός τουρισμός σε Ελλάδα και εξωτερικό.

9) Εκπαιδευτικές δράσεις και επιμόρφωση στους κανόνες του ΚΟΚ, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, με διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και με κάθε άλλο μέσο που θα κριθεί πρόσφορο.

10) Τεκμηρίωση των θέσεων του συλλόγου και η προβολή τους μέσα από το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ τον έντυπο τύπο και με ενημερωτικές εκστρατείες.

11) Ο σύλλογος δύναται να αναπτύξει συνεργασίες για την παροχή ιατρικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη του συλλόγου που έχουν εμπλακεί σε οδική σύγκρουση κυκλοφορώντας με το ποδήλατο.

12) Οι δημόσιες παρεμβάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο με συνδρομή κατ’ επιλογή νομικού συμβούλου με στόχο την επικαιροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλων συναφών διατάξεων.

13) Προώθηση της συνδυασμένης μετακίνησης του ποδηλάτη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

14) Η προώθηση της ποδηλασίας, της βιώσιμης κινητικότητας και άλλων συναφών με τους παραπάνω σκοπούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

15) Η υιοθέτηση κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε νέου σκοπού που θα είναι συναφής και συμβατός με τους παραπάνω σκοπούς ακόμη κι αν δεν μνημονεύεται τώρα ρητά στο παρόν προκειμένου να διεξαχθούν και προωθηθούν ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ή να λάβουν χώρα δράσεις και εκδηλώσεις είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς.