Για να γίνεις μέλος του Συλλόγου πρέπει να:

 

1. Συμπληρώσεις και στείλεις την Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

 

2. Να καταβάλλεις την ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους που είναι 10€

 

Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR7901102230000022300474305 (δικαιούχος ΠΑΣΘ)

στο πεδίο αιτιολογία αναγράφουμε: "ΣΥΝΔΡΟΜΗ" [ΧΡΟΝΙΑ] το [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ] μας

 

(Προσοχή στα έξοδα τράπεζας τα οποία βαρύνουν τον καταθέτη. Θα πρέπει στην κατάθεση να φαίνονται καθαρά 10€).

 

  • Για ανανέωση της ετήσιας συνδρομής, ακολουθώ το βήμα 2.