1η Εθελοντική αιμοδοσία 24/09/2016

ema1

 

2η Εθελοντική αιμοδοσία 28/01/2017

ema2

 

3η Εθελοντική αιμοδοσία 18/11/2017

ema3

 

4η Εθελοντική αιμοδοσία 07/07/2018

ema4

 

5η Εθελοντική αιμοδοσία 17/11/2018

ema5